Výroba rozvádzačov

Spoločnosť ZVA s.r.o. od svojho vzniku poskytuje svojim zákazníkom ako aj potenciálnym odberateľom výrobu rozvádzačov. Zabezpečujeme výrobu klasických NN rozvádzačov do 1000V a 4500A, ako aj licenčnú výrobu modulárnych rozvádzačových systémov.

Z hľadiska požiadaviek zákazníkov vyrábame typizované elektromerové rozvádzače a atypizované rozvádzače podľa projektovej dokumentácie, kde sú špecifikované jednotlivé prvky a ich zapojenie. Samozrejmosťou je opatrenie rozvádzačov výrobným štítkom a vydanie osvedčenia.

Základné činnosti v oblasti výroby rozvádzačov

  • výroba klasických NN rozvádzačov,
  • výroba elektromerových rozvádzačov,
  • výroba rozvádzačov pre MaR,
  • výroba dátových rozvádzačov,
  • servis a správa nami vyrobených rozvádzačov.

Pri výrobe rozvádzačov využívame prvky polí, komponenty a riadiace jednotky renomovaných svetových výrobcov.