Elektrická požiarna signalizácia

V administratívnych budovách, výrobných halách, logistických skladoch alebo v iných typoch budov sú okrem nehmotných aktív, ktorých nositeľmi sú zamestnanci vašej organizácie, aj materiálne hodnoty, ktoré je potrebné zabezpečiť proti požiaru. Najvyššou prioritou je ochrana osôb, ktoré sa v danom čase nachádzajú v budove, dôležitá je však aj ochrana takých hodnôt, ktoré majú vysokú informačnú úroveň. Mnoho organizácií časti podceňuje takúto ochranu a jej význam pochopia až vtedy, keď sa hodnoty už nedajú z dôvodu požiaru zachrániť, mnohokrát sa organizácie dostávajú aj do veľkých finančných problémov.

Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie, pre ktorú sa používa skratka EPS je systém prvkov pozostávajúci:

  • z riadiacej ústredne,
  • hlásičov požiarov,
  • doplňujúcich zariadení.

Tento systém zaznamenáva a vyhodnocuje vznikajúci požiar v miestach trvalej služby, ktorá zaisťuje jeho likvidáciu v počiatočných fázach horenia. Tento systém v prípade potreby zabezpečí privolanie hasičov, ak je vyhodnotený ako trvalý s väčším rozsahom. Systém EPS ďalej môže komunikovať prípadné nebezpečenstvo prenosom informácie na pult centrálnej ochrany hasičského útvaru, riadiť a ovládať nadväzné bezpečnostné zariadenia likvidujúce požiar albo uľahčiť zásah pri likvidácii požiaru, odovzdávať informácie o stavoch signalizovaných ústredňou EPS do nadstavbového počítača. EPS tak zabezpečí presnú lokalizáciu miesta vzniku škody prostredníctvom hlásičov a zabezpečí plnú funkčnosť systému. Systém EPS je jedným z prostriedkov zabezpečenia danej úrovne protipožiarnej ochrany nezahŕňajúci všetky predpisy a normy.

Základné činnosti v oblasti EPS

  • montáž ústrední a hlásičov,
  • montáž doplnkových zariadení EPS,
  • zabezpečenie prepojenia systému EPS - vytvorenie lokálnej siete,
  • napojenie na ďalšie systémy (PSN) a centrálny pult ochrany proti požiarom,
  • servis a správa EPS.

Pri realizácii EPS využívame systémy renomovaných svetových výrobcov.