Dátové siete

Realizáciou dátových sietí zabezpečujeme komunikáciu medzi počítačmi a uzlami, ktorá môže mať rôznu úroveň a intenzitu. Od úrovne komunikácie, jej rýchlosti, množstva prenášaných dát, nárokov na spoľahlivosť a dostupnosť závisí výber spôsobu realizácie dátovej siete. Najrozšírenejšie sú dátové siete postavené na metalických káblových spojeniach. Najrýchlejšie dátové siete s veľkým objemom prenesených dát sú založené na optických prvkoch. Dátové siete s menším počtom počítačov sú založené na rádiových technológiách WiFi.

Základné činnosti v oblasti dátových sietí

  • montáž štruktúrovaného kabelážneho systému umožňujúceho univerzálne použitie pre prenos signálov v dátových a hlasových sieťach s možnosťou pripojenia koncových zariadení od ľubovoľného výrobcu,
  • tienená kabeláž a netienená kabeláž,
  • optické rozvody a WiFi siete,
  • dátové rozvádzače,
  • servis a správa dátových sietí.

Pri realizácii dátových sietí využívame systémy renomovaných svetových výrobcov.