Partneri

Poskytovanie služieb v elektrotechnickom priemysle si často vyžaduje kooperáciu s renomovanými organizáciami, ktoré sú nositeľmi inovatívnych technologických riešení.. Naša spoločnosť spolupracuje s významnými organizáciami pôsobiacimi na trhu elektroslužieb. Získavame informácie o nových postupoch a metódach priamo z vedecko-výskumných pracovísk, využívame progresívne technológie v spolupráci so svetovými lídrami, pomáhame našim partnerom realizovať ich produkty, tak ako oni pomáhajú nám. Spolu tak v praxi aplikujeme synergický efekt.

Partnerov rozdeľujeme do troch základných skupín:

 

Dodávateľ

Títo partneri sú pre nás významní z hľadiska potrieb našich zákazníkov. Ak zákazník požaduje špecifické riešenie od konkrétneho výrobcu, na základe dlhoročnej spolupráce sme schopní pre nášho zákazníka včas a bezplatne vypracovať cenovú ponuku a technické riešenie. Dodávame len riešenia svetových a renomovaných výrobcov.

Strategický partner

Títo partneri sú pre nás nielen dodávateľmi technológií, riešení a služieb, ale v spolupráci s nimi sa podieľame na realizácii ich produktov. Každá nová metóda, technológia alebo služba, ktorú ponúka náš strategický partner, je okamžite implementovaná do našej ponuky. Zároveň sa naši zamestnanci zúčastňujú na vzdelávaní, aby sme boli schopní tieto služby čo najkvalitnejšie poskytovať.

Kooperant

Tieto spoločnosti sú pre nás zákazníkmi, aj keď službu poskytujeme pre ich zákazníka. To znamená, že pre týchto partnerov zabezpečujeme dodávku služieb pre ich zákazníkov. Zúčastňujeme sa tak realizácie ich projektov, pričom kladieme dôraz na kvalitu služieb ako by šlo o našich najvýznamnejších zákazníkov.