Kamerové systémy

Naša spoločnosť ponúka v rámci svojho produktového portfólia aj systémy priemyselnej televízie označovanej ako CCTV. Tieto systémy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostných a kontrolných systémov najmä týchto typov budov:

 • supermarkety a obchodné domy,
 • garáže,
 • hotely,
 • centrá miest a obcí,
 • administratívne budovy,
 • letiská,
 • priemyselné podniky,
 • objekty silových zložiek (polícia, armáda),
 • športové a zábavné centrá a ďalšie.

Medzi základné funkcie priemyselnej televízie patrí: identifikácia osôb a kontrola ich pohybu v objektoch, zabezpečenie bezpečnosti a obsluhy, dohľad nad technologickými procesmi, sledovanie dopravných situácií, prevencia vzniku škôd spôsobených úmyselnou kriminalitou.

Podobne ako iné systémy zabezpečenia ochrany budov, aj priemyselná televízia je systém tvorený základnými prvkami, ktoré zo začiatku boli definované ako technologicko - procesný reťazec pozostávajúci z týchto častí: kamera - prenos - prepínač - rekordér (nahrávacie zariadenie) - monitor. Dnes sú však televízne systémy doplnené o ďalšie progresívne prvky, ktoré zvyšujú účinnosť tohto systému. Ide o napojenie na dispečing, využitie prepojenia na dátové siete, využitie počítaov a obslužných programov a podobne. Jedním z hlavných predpokladov účinnosti a efektívnosti systému CCTV je voľba vhodných prvkov. Naša spoločnosť analyzuje všetky požiadavky, ktoré kladiete na takýto systém a výberov vhodných komponetnov pripravíme pre Vás najlepšie riešenie.

Základné činnosti v oblasti CCTV

 • návrh kamerového systému,
 • inštalácia a montáž kamerového systému,
 • napojenie systému na ďalšie systémy bezpečnosti,
 • servis a správa kamerového systému.

Pri realizácii CCTV využívame systémy renomovaných svetových výrobcov.