Revízie elektrických zariadení

Spoločnosť ZVA od svojho založenia vykonáva odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000 V. ZVA s.r.o. je jednou z mála spoločností, ktorá disponuje oprávnením vykonávať revízie zariadení vo všetkých triedach A, B a C. Realizujeme aj revízie technologických zariadení rôzneho určenia.

Najčastejšie sú to stroje určené pre strojársku výrobu alebo pre automobilový priemysel. Postup revízie elektrických a technologických zariadení sa najčastejšie vykonáva etapovite a závisí od typu stavby alebo technologického zariadenia, predovšetkým však od:

  • zložitosti štruktúry objektu,
  • rozsahu a veľkosti objektu,
  • veku a životného cyklu objektu,
  • legislatívnej úpravy (zákony, vyhlášky upravujúce povinnosť vykonávať odborné prehliadky a skúšky).

Naša spoločnosť disponuje kvalifikovanými revíznymi technikmi, ktorí si neustále zvyšujú svoju kvalifikáciu.