Telefónne systémy

Spoločnosť ZVA s.r.o. poskytuje dodávku a montáž pobočkových telefónnych ústrední, telefónnych rozvodov a ich pripojenie na iné elektronické systémy. Naše služby v oblasti telekomunikačnej techniky dopĺňajú ostatné ponúkané silno a slaboprúdové systémy.

Z dôvodu vysokej spoľahlivosti, kvality, flexibility a cenovej výhodnosti ponúkame našim zákazníkom najmä telekomunikačné zariadenia firmy PANASONIC, telefónne prístroje a záznamníky SIEMENS a GE Communications Products, Concorde a mnohé ďalšie. Telefónne systémy, najmä pri rozsiahlejšich komerčných projektoch realizujeme tiež systémom štrukturovaných kabeláží, kde sú telefónne rozvody kombinované s rozvodmi pre počítačové siete LAN. Takýto systém umožňuje flexibilné nastavenie podľa požiadaviek zákazníka. Je to veľmi progresívne riešenie informačných rozvodov s veľkou flexibilitou pri zmene konfigurácie, rozmiestnenia a účele využitia administratívnych alebo koncových pracovísk.

Základné činnosti v oblasti telefónnych systémov

  • dodávka a montáž telefónnych rozvodov,
  • dodávka a montáž telefónnych a komunikačných zariadení,
  • dodávka a montáž pobočkových telefónnych ústrední,
  • servis a správa telefónnych systémov.

Pri realizácii telefónnych systémov využívame riešenia od renomovaných svetových a domácich výrobcov.