Ozvučenie

Ozvučovacie systémy, ktoré ponúkame, predstavujú systémy verejného ozvučenia používané na oslovenie čo najširšieho okruhu osôb s cieľom zdieľania rôznych druhov informácií. Používajú sa všade tam, kde organizácia potrebuje zabezpečiť oslovenie, informovanosť a výstrahu predovšetkým hlásením pomoci pri ochrane návštevníkov obchodných, zábavných a športových centier, vzdelávacích inštitúcií, pracovníkov priemyselných podnikov, administratívnych budov a iných objektov.

Medzi podstatné vlastnosti verejného ozvučenia sú:

  • zrozumiteľnosť hlásenia,
  • dostatočná hlasitosť,
  • možnosť pripojenia a spolupráca s elektronickými zabezpečovacími a protipožiarnymi systémami,
  • spoľahlivosť a výkonová stabilita počas dlhodobého používania,
  • nezávislosť na výpadku elektrickej energie,
  • zonácia reproduktorov,
  • nútený posluch.

Dôležité je tiež plnenie príslušnej európskej normy pre núdzové zvukové systémy. Na základe dlhoročných skúseností a spolupráce s dodávateľmi dodávame celé systémy ozvučenia a vďaka neustálemu vývoju v tejto oblasti prinášame najnovšie pokrokové technické riešenia.

Základné činnosti v oblasti systémov ozvučenia

  • návrh systému ozvučenia,
  • inštalácia a montáž ozvučenia (mikrofóny, zosilovače, riadené ústredne, reproduktory, zariadenia pre spracovanie signálu ...),
  • servis a správa systému ozvučenia.

Pri realizácii ozvučovacích systémov využívame riešenia renomovaných svetových výrobcov.