Meranie a regulácia

Realizácia systémov aizácie, merania a regulácie sa zameriava vo svojej podstate predovšetkým na elementárne fyzikálne veličiny a ich kompenzačno-dynamické riadenie, napríklad v oblastiach ako meracie okruhy teplôt, tlakov, tlakových diferencií, prietokov, hladín, posuvov a iných fyzikálnych veličín. To obnáša využitie systémov na špeciálne merania, detekcie výskytu spaľovacích a toxických plynov, ekologické merania, systémy pre analýzy kvapalín a plynov, regulačné ventily a pohony, regulátory a vyhodnocovacie systémy a ich prepojenia na silnoprúdové systémy. Ponúkame riešenia, ktoré umožňujú pružné prispôsobovanie sa systému novým technológiám, ako aj komplexnú modernizáciu zvyšujúcu hodnotu zariadení.

Naša filozofia otvorenosti nám umožňuje vysokú flexibilitu pri projektoch MaR z hľadiska ponúkaných systémov. Na základe dlhoročných skúseností nášho tímu v tejto oblasti však odporúčame systémy švajčiarskeho koncernu Fr. Sauter AG, Basel, ktorá je jednou z vedúcich technologických firiem v oblasti aizácie budov v Európe.

Základné činnosti v oblasti merania a regulácie

  • inteligentné riadenie budov,
  • riadenia vetrania a klimatizácie kancelárskych, výrobných a skladových priestorov,
  • riadenie plynových kotolní, kotolní na biomasu,
  • riadenia výmenníkových staníc,
  • riadenia zónového vykurovania,
  • riadenie výroby chladu,
  • návrh centrálneho operátorského pracoviska a komunikačného káblového prepojenia s riadiacimi podstanicami,
  • servis a správa systémov,
  • zaškolenie obsluhy.

Pri realizácii merania a regulácie využívame systémy renomovaných svetových výrobcov.