Servis a správa systémov

Naša spoločnosť vykonáva pre zmluvných zákazníkov nasledovný rozsah servisných činností:

Rozsah servisných činností na zariadeniach PSN

  1. Funkčná skúška PSN podľa STN 33 4590, ktorá sa vykonáva pri podozrení objednávateľa z nesprávnej činnosti PSN.
  2. Ročná kontrola a skúška PSN podľa STN 33 4590 jedekrát za rok.
  3. Servisný zásah v prípade poruchy PSN na základe výzvy objednávateľa.

Rozsah servisných činností na zariadeniach EPS

  1. Štvrťročná prehliadka systému EPS a jeho výstupov podľa vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. trikrát za rok,
  2. Ročná prehliadka systému EPS a jeho výstupov podľa vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. jedenkrát za rok,
  3. Servisný zásah v prípade poruchy systému EPS alebo jeho výstupov na základe výzvy objednávateľa.

Rozsah servisných činností na zariadeniach MaR

  1. Profylaktické prehliadky na zariadeniach vrátane preverenia výroby informácií riadiaceho systému jedenkrát za rok,
  2. Servisný zásah v prípade poruchy systému MaR na základe výzvy objednávateľa.