Poplachové systémy

Poplachové systémy na hlásenie narušenia

Systém PSN tvoria zariadenia, ktoré chránia užívateľa pred nežiadúcimi a nelegálnymi vstupmi do budov alebo iných objektov, čím sa zabráni prípadnému vzniku škôd. Systém automaticky vyhlási poplach, zabezpečí okamžitý príchod SBS alebo polície. PSN nebráni vniknutiu do chráneného priestoru, iba podáva o narušení správu.

Poplachový výstup možno vyviesť na lokálnu antisabotážnu sirénu alebo na telefónny hlásič, ktorý pri poplachu telefonuje na zadané telefónne čísla a odovzdá hovorenú správu, resp. textovú správu na mobil. PSN sú uzavreté systémy, ktoré pozostávajú z týchto základných jednotiek:

  • ústredne PSN
  • obslužnej klávesnice (v ktorej môže byť zabudovaná bezdotyková čítačka kariet slúžiaca na jednoduchšie blokovanie, resp. odblokovanie systému)
  • snímača - pohybu, rozbitia skla (do výkladov),otrasové (konštrukcie budov), magnetické, mechanické (na dvere, okná), kombinované.
  • náhradného zdroja, ktorý zabezpečí chod systému aj pri výpadku napätia
  • informačnej jednotky, ktorá oznámi vniknutie do objektu (siréna, komunikátor, telefónny vyvolávač).

Na pult centralizovanej ochrany, ktorý prevádzkujú štátne a mestské polície, alebo súkromné bezpečnostné služby sa poplachový výstup prenáša pomocou komunikátora, vďaka ktorému je možné sledovať aktuálny stav chráneného objektu aj prostredníctvom internetu. Signál zachytený snímačom vyhodnocuje poplachová ústredňa PSN. Jednotlivé ústredne sa odlišujú funkčnými vlastnosťami (kapacita snímačov, delenie systému, denník udalostí), dizajnom a komfortom obsluhy. Väčšina ústrední sa ovláda klávesnicami s indikáciou stavu systému.

Základné činnosti v oblasti PSN

  • návrh systému PSN,
  • inštalácia a montáž systému PSN,
  • servis a správa systému PSN.

Pri realizácii PSN využívame systémy renomovaných svetových výrobcov.