ZVA s.r.o.

Sme profesionálna, nezávislá a stabilná organizácia pôsobiaca na slovenskom trhu elektroslužieb od roku 1991.

Počas svojej existencie sme získali bohaté skúsenosti najmä v oblasti výroby rozvádzačov, zariadení v nevýbušnom prevedení, inštaláciách slabo a silnoprúdových rozvodov, v meraní a regulácii systémov a implementácii dátových sietí. Spoločnosť ZVA, s.r.o. sa dynamicky rozvíja najmä neustálym vzdelávaním, získavaním najnovších poznatkov o technológiách a ich praktickom využití. Náš tím je pripravený realizovať naše a partnerské riešenia aj pre Vás.Produktové portfólio

našej spoločnosti

Meranie a regulácia

Realizácia systémov aizácie, merania a regulácie

Elektrická požiarna signalizácia

V administratívnych budovách, výrobných halách, logistických skladoch, ...

Silové rozvody

Elektroinštalácie priemyselných hál, bytových objektov, rodinných domov, ...

Dátové siete

Realizácioa dátových sietí zabezpečujuce komunikáciu medzi počítačmi a uzlami, rôznej úrovne a intenzity

Ozvučenie

Systémy verejného ozvučenia

Kamerové systémy

Systémy priemyselnej televízie označovanej ako CCTV

Telefónne systémy

Montáž pobočkových telefónnych ústrední, telefónnych rozvodov a ich pripojenie na iné elektronické systémy

Kontrola vstupu

Riadenie prístupu osôb do vymedzených priestorov na základe definovaných oprávnení

Poplachové systémy

Systémy chránice užívateľa pred nežiadúcimi a nelegálnymi vstupmi do budov alebo iných objektov

Výroba rozvádzačov

Výroba klasických NN rozvádzačov do 1000V a 4500A, ako aj licenčná výroba modulárnych rozvádzačových systémov

Revízie elektrických zariadení

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000 V

Servis a správa systémov

Servisné činností na zariadeniach PSN, EPS a MaR

Zákazníci

  • Priemyselné podniky
  • Podniky služieb
  • Obchodné spoločnosti
  • Štátna a verejná správa
  • Samospráva
  • Organizácie tretieho sektoru
  • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Referencie

Naším cieľom, ako je uvedené v politike kvality, je poskytovať kvalitu, nie kvantitu. Preto je rozsah našich projektov prispôsobený nášmu produktovému portfóliu. Presvedčte sa sami.

Z množstva projektov, ktoré sme od roku 1991 realizovali, Vám blžšiu špecifikáciu rozsahu prác na jednotlivých projektoch poskytneme na požiadanie.