Kontrola vstupu

ZVA s.r.o. ponúka riadenie prístupu osôb do vymedzených priestorov na základe definovaných oprávnení. Sledovanie prítomnosti osôb má veľkú výhodu, napr. z hľadiska požiarnej ochrany, keď je možné v prípade havárie okamžite určiť počet osôb nachádzajúcich sa v mieste vzniku alebo horenia požiaru.

Vďaka takémuto systému spojeného s centrálnou databázou pracujúcou na princípe Client - Server možno vytvoriť silný a stabilný nástroj pre riadenie a kontrolu vstupov. Prednosť využitia identifikácie osôb spočíva v zvýšení ochrany objektu a jeho priestorov s možnosťou umožnenia alebo zákazu vstupu do priestoru na základe príslušného identifikačného média a okamžitého zistenia lokality, v ktorej sa daná osoba nachádza alebo ktorými prechádzala za určitú stanovenú dobu. Systém na kontrolu vstupu synergicky dopĺňa iné bezpečnostné systémy ochrany objektov (mechanické zábrany, turnikety, závory, automatické brány ...) v spojení s ďalšími elektronickými okruhmi (systém priemyselnej televízie - CCTV, zariadenie poplachových systémov na hlásenie narušenia - PSN). Kontrola vstupu umožňuje vytváranie a monitoring bezpečnostných zón, tj. možnosť stáleho prehľadu osôb a vozidiel pohybujúcich sa v týchto zónach. Zóny sú vždy definované vstupnými a výstupnými snímačmi.

Základné činnosti v oblasti kontroly vstupu

  • vytvorenie a návrh systému kontroly vstupu,
  • dodávka a inštalácia systému kontroly vstupu,
  • aplikácia variablity systému kontroly vstupu činnosťami ako: jedna ID karta pre viac dverí, náhrada kľúčov a zámkov, zabezpečenie proti vniknutiu, hlásenie alarmu, nastavenie prístupových práv, rozlíšenie prístupu v inodni, sledovanie prítomnosti osôb, zablokovanie karty v prípade straty, výpisy prechodov  a pod.

Pri realizácii kontroly vstupu využívame systémy renomovaných svetových výrobcov.