ZVA, s.r.o. je profesionálna, nezávislá a stabilná organizácia pôsobiaca na slovenskom trhu elektroslužieb od roku 1991. Počas svojej existencie získala bohaté skúsenosti najmä v oblasti výroby rozvádzačov, zariadení v nevýbušnom prevedení, inštaláciách slabo a silnoprúdových rozvodov, v meraní a regulácii systémov a implementácii dátových sietí. Spoločnosť ZVA, s.r.o. sa dynamicky rozvíja najmä neustálym vzdelávaním, získavaním najnovších poznatkov o technológiách a ich praktickom využití. Náš tím je pripravený realizovať naše a partnerské riešenia aj pre Vás.

 

Produktové portfólio našej spoločnosti

  • Inštalácie silových rozvodov NN, dodávka svietidiel a revízie elektrických zariadení
  • Výroba rozvádzačov pre MaR a dátové siete
  • Inštalácie dátových sietí
  • Meranie a regulácia
  • Elektrická požiarna signalizácia
  • Požiarny evakuačný rozhlas a ozvučenie
  • Inštalácie pobočkových telefónnych ústrední
  • CCTV – Kamerový systém
  • Systémy kontroly vstupu
  • Poplachový systém na hlásenie narušenia